Marte Meo

Hvordan støtter jeg bedst en sund og positiv udvikling hos mit barn?

Marte Meo metoden er en observationsmetode, der har sit fokus på den kommunikation og det samspil, der foregår mellem mennesker – set på filmoptagelser.

Fordelen ved at observere samspil og kommunikation ved hjælp af filmoptagelser er, at observationen og analysen bliver meget detaljeret.

Gør jeg det, jeg tror jeg gør, til glæde og gavn for barnet?

Fokus på samspillet og det der lykkes

Hypotesen bag Marte Meo metoden er, at “lære af egen succes”. Derfor sætter metoden fokus på ressourcerne.

Det centrale i Marte Meo metoden er, at fokus er flyttet fra det enkelte barn til samspillet. I stedet for at se problemer hos et barn, ses med ”Marte Meo briller” på det samspil barnet befinder sig i. Kvaliteten af samspillet imellem f.eks. et barn og forælder har afgørende betydning for barnets selvværd, selvtillid og socialitet. Ved Marte Meo metoden kan der sættes nye udviklingsprocesser i gang, ved at være opmærksom på hvordan samspillet fungerer.

Marte Meo metodens 5 principper

Marte Meo metoden består af 5 principper, som skal være til stede i samspillet for at det kan betegnes som udviklingsstøttende.

  • At kunne følge barnets initiativ
  • At kunne bekræfte barnets initiativ positivt
  • At kunne benævne initiativer – både egne og barnets
  • At lave turtagning
  • At lave positiv ledelse

Marte Meo er latin og betyder ”ved egen kraft”.