JEG TILBYDER

Hypnose

Hypnose er en trancetilstand – og du oplever det dagligt…

Hypnose Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand. Det er en indadrettet tilstand, hvor personen kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med. Hypnose fokuserer energien i det ubevidste sind, og går udenom det bevidste sind. Hypnose er en trancetilstand, hvor det bevidste sind ”holder en pause”, og der blive…
 • Ændret bevidsthedstilstand.
  Det bevidste sind “holder pause”.
  Kontakt med det ubevidste sind.
SE MERE

NLP

Fokus på de ressourcer og evner, der skal til for at nå i mål!

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Psykologi. Neuro – fordi vi opfatter verden via sanser og nervesystem Lingvistisk – fordi vi tænker og udtrykker os via sproget Psykologi – fordi vi bearbejder og strukturerer vore indtryk og påvirkninger, og rummer tillærte mønstre. I NLP tager jeg udgangspunkt i sammenhængen mellem tanker og sprog….
 • Respekt for din model af verden.
  Du har uanede ressourcer.
  Der findes ikke fejltagelser…
SE MERE

Samtaler og rådgivning

Mange forældre oplever, at have enten små eller store udfordringer. Det kan der være mange årsager til. Uanset om det er små eller store udfordringer er det vigtigste, at komme på rette vej, så dit barn får mulighed for at udvikle sig i en positiv retning – og det samme gælder for dig.
 • Er dit barn i trivsel?
  Hvordan er det at være forælder?
  Lad os sammen gøre en forskel.
SE MERE

Marte Meo

Marte Meo er latin og betyder ”ved egen kraft”.

Hvordan støtter jeg bedst en sund og positiv udvikling hos mit barn? Marte Meo metoden er en observationsmetode, der har sit fokus på den kommunikation og det samspil, der foregår mellem mennesker – set på filmoptagelser. Fordelen ved at observere samspil og kommunikation ved hjælp af filmoptagelser er, at observationen og analysen bliver meget detaljeret…
 • Fokus på positive relationer.
  Fokus på det der lykkes.
  Fokus på at lære af egen succes.
SE MERE