Hypnose

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand. Det er en indadrettet tilstand, hvor personen kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som man normalt ikke er i kontakt med. Hypnose fokuserer energien i det ubevidste sind, og går udenom det bevidste sind.

Hypnose er en trancetilstand, hvor det bevidste sind ”holder en pause”, og der bliver plads til at arbejde med det ubevidste sind. Hypnose er altså den teknik, der kan bringe en person i kontakt med sit ubevidste sind. Det ubevidste sind indeholder et lager af ressourcer, informationer og kompetencer, der ikke umiddelbart er tilgængelige for det bevidste sind. Det er i det ubevidste sind forklaringen og løsningen til det pågældende problem findes.

Trancetilstand er noget vi alle har været i mange gange. Trance er vores naturlige evne til at være i kontakt med vores ubevidste sind. Trancetilstande er helt naturlige, og vi oplever alle, at være i trancetilstande dagligt.

Eksempler på trancetilstand:

  • Dagdrømme
  • Den tilstand lige før eller efter søvn
  • Meditation
  • Falde i staver
  • Lytte til fugle, bølger, musik eller andet beroligende
  • Køretur i bil i kendt område, og man tænker ”hvordan er jeg kommet hertil”

Netop fordi alle kender til det, at være i en trancetilstand helt naturligt, så medfører det, at alle kan hypnotiseres udfra den moderne form for hypnose.

Hypnosens historie

Hypnose er blevet praktiseret i flere hundrede år af forskellige læger, neurologer, psykologer og psykiatere. De har studeret og anvendt hypnose i forskellige grader bl.a. som bedøvelse under operationer.

Den kendte skaber af psykoanalysen, Sigmund Freud (1856-1939), anvendte og eksperimenterede med hypnose i sine første år som læge.

I dag er den kendte læge, psykiater og hypnoterapeut Milton H Erickson (1902-1980), den person der forbindes med den moderne hypnose. Han videreudviklede den klassiske autoritære hypnose til en fleksibel metode. Hans metoder er i dag en stor del af grundlaget for den terapeutiske hypnose og anvendes stadig til undervisning i hypnoterapi.

I 1970’erne udviklede John Grinder, sprogprofessor, og Richard Bandler, computerprogrammør, en kommunikations- og terapiform, NLP, som også i dag går hånd i hånd med Ericksons moderne hypnose.

Hypnose er den ældste og mest beskrevne psykologiske metode, og den terapeutiske hypnose vinder mere og mere udbredelse og anerkendelse for dens resultater.