NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Psykologi.

Neuro – fordi vi opfatter verden via sanser og nervesystem

Lingvistisk – fordi vi tænker og udtrykker os via sproget

Psykologi – fordi vi bearbejder og strukturerer vore indtryk og påvirkninger, og rummer tillærte mønstre.

I NLP tager jeg udgangspunkt i sammenhængen mellem tanker og sprog – og hvordan det påvirker adfærden. Vi kender sikkert alle til det, at have uhensigtsmæssige måder, at reagere på i nogle sammenhænge – eller til uhensigtsmæssige strategier. Det er naturligvis helt ubevidst. Det er her NLP er et effektivt og anvendeligt terapeutisk redskab til at lave en forandring – fra uhensigtsmæssig til hensigtsmæssig. I NLP kan dine tankemønstre påvirkes i en positiv retning gennem bevidsthed om dine ordvalg.

NLP er en moderne psykologiform, som opstod i 1970’erne. I NLP arbejder jeg med en række terapeutiske teknikker til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i sindets processer. I NLP terapien anerkendes det enkelte menneskes opfattelse af verden – og det enkelte menneske gør det så godt det kan udfra de forudsætninger, det har.

Jeg bruger NLP i samtaleterapi.